Kvartett I med samansett kvartett. UNM Oslo (2013)
Kvartett I med Ensemble Aksiom. Grønland kirke (2014)
Kvintett I med Åsbjørg Ryeng og Barratt-Due-kvartett. Norges musikkhøgskole (2014)
Trio I & II med pärlor för svin ensemble. UNM Malmö (2014)
Echoes I med Musikkhøgskolens sinfonietta. Norges musikkhøgskole (2014)
Kvintett I med Veli Kujala og Schema-kvartetten. UNM Helsinki (2015)
Trio III med Ligetrio. Sauda, Trondheim, Røros, Oslo (2015)
Echoes II med Trondheim symfoniorkester. Olavshallen (2016)
Ly II med Musikkhøgskolens sinfonietta. Norges musikkhøgskole (2016)
Ly I, II, III med samansett ensemble. Norges musikkhøgskole (2017)
Solo I med Distriktsmusikarane i Ryfylke. Suldal, Finnøy (2017)
Ly Ia med Martin Haug Tieghem. Stavanger konserthus (2017)
Eld I med Veerle Haug Tieghem. Hå gamle prestegard, Suldal (2018)
Duo I med Giselle Boeters og Nils Henrik Asheim. Stavanger konserthus (2022)